פוטותרפיה עם בני נוער

הנוער של היום, המצוי בעיצומו הסוער של גיל ההתבגרות עוסק לא מעט בדימוי הגופני שלו, אשר מגדיר את הדימוי העצמי עמו יתהלך בשנות בגרותו.
בתקופתנו, ישנה חגיגה והעצמה סביב קהילות האינטרנט ובראשן הפייסבוק.
הנוער עסוק בשינוי ועדכון פרופילים ובהעלאת תמונות כמעט עם רגע צילומן.
הנוער, אשר למראית עין נראה מופנם ומסוגר אל מול מסך המחשב והפלאפון, מצוי בעצם בשיא דינמי של התרחשות חברתית המבוססת כמעט כולה על המדיום הויזואלי.

פוטותרפיה עם בני נוער מתבססת על העצמת הנוער והדימוי העצמי שלו, באמצעות המצלמה.
במהלך המפגשים הטיפוליים, מתאפשר לנערים והנערות שיח פתוח על נושאים רלוונטיים המעסיקים אותם בחיי היומיום, כמו גם נושאים יזומים רלוונטיים, לדימוי עצמי ויחסים בינאישיים בגיל ההתבגרות.
במהלך המפגשים מתבקשים הנערים והנערות לצאת ולצלם.
נושאי הצילום מתייחסים באופן ישיר לנושאי השיח שעלו בעת המפגש הטיפולי, כמו גם "דוחפים" לצילום חופשי וספונטני.
הנער מצלם עצמו ביחס לסביבה, אינטראקציות בינאישיות וצילום אוטו פורטרטי. 
במהלך המפגשים אנו מביטים יחד על הצילומים אותם צילם הנער ויחד לומדים להביט בצורה רגישה ומלאת כבוד בעבודתו.
באמצעות הצילומים, ניתנת לנערים ולנערות חוויה של יכולת, רגישות וחוזק ומתאפשר להם מבט מחודש אל עצמם, תוך הענקת ערך עצמי חדש.

מפגשי הטיפול, מאפשרים לתת לצעירים את הבמה כיוצרים, בעלי היכולת לתפוס פיסות מציאות, כשהם עצמם אוחזים במצלמה, מצלמים ויוצרים סוג של יומן רשמים מזווית ראיית עולמם הייחודית.
באמצעות שיח רגיש, פתוח ולא שיפוטי כלפי צילומיהם, הם מחדדים את יכולותיהם לצלם מזוויות מבט שונות, לראות את השוני הפיזי והתפיסתי בין כל אחד ואחת ולקבל בצורה פתוחה את השונה מהם.
לאורך התהליך הטיפולי , עם הצגת הצילומים לכדי "תערוכת צילום", חיפוש אחר והדגשת מוטיבים חוזרים ויצירת משמעות רגשית ואסתטית, לומדים הנערים והנערות להעריך את הצילומים שלהם, תוך חווית היצירה ותחושת ההישג.

הטיפול הפוטותרפי עם בני נוער, ובמיוחד עם מתבגרים על רקע בעיות קשב וריכוז (ADHD), קשיים רגשיים, חברתיים ובעיות בדימוי העצמי על רקע נבדלותם מ"ילדים רגילים" בני כיתתם, הינו מאוד אפקטיבי.
הצילום מהווה גירוי אפקטיבי לבעלי קושי בריכוז ודחיית סיפוקים, אשר בדרך כלל מאוד מתקשים להחזיק מעמד לאורך שיעור מלא.
הצילום והשיח סביבו מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת בלתי מילולית ולהגביר את תחושת השליטה אצל אותם הנערים והנערות.
באמצעות מפגשי הצילום מתרחשת תמורה גדולה בדימוי העצמי אצל מתבגרים ומתבגרות אלו, החווים במרבית הזמן סוג של כישלון בתחום ההישגי לימודי ואינם רגילים לחוות חווית ערך ויכולת אל מול תוצריהם.
 
טכניקת הפוטותרפיה מאפשרת פיתוח כלים לעבודה פנימית ובניאישית אצל בני הנוער והיא עשויה לתרום רבות לדור המתבגרים העכשווי.